Order binnen 48u verzonden – Maandag sluitingsdag
Verzendkost BE €7,50 | NL €10,00 | DE €10,00 | FR €13,00 | IT €22,50 | EU op aanvraag

[email protected]053 / 21 45 82

Leveringsvoorwaarden

Door online te bestellen verklaart de koper aan De Moor Likeur- en Wijnhandel NV de wettelijke leeftijd van 18 jaar te hebben om alcoholische dranken te kopen en/of te drinken.

Personen onder de 18 jaar mogen onder geen enkele omstandigheden gebruik maken van onze diensten. De Moor Likeur- en Wijnhandel NV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebruik van deze site door kinderen en jongeren en behoudt zich het recht voor om bestellingen geplaatst door kinderen of jongeren te weigeren.

Indien minderjarige personen door een verkeerde leeftijd op te geven niettemin toegang krijgen tot de website kan De Moor Likeur- en Wijnhandel NV in geen geval enige aansprakelijkheid oplopen, uit welken hoofde dan ook; in voorkomend geval behoudt De Moor Likeur- en Wijnhandel NV zich het recht voor om de aansprakelijke personen (ouders of voogden) aan te spreken.